Hướng dẫn ghi danh THỈNH NGUYỆN THƯ

Please Go to: http://wh.gov/4oS4Để ký “Kiến Nghị Cảnh Báo” TT Obama, xin vào đây:http://wh.gov/4oS4

Home page of website’s petition

If you already have an account with the White House’s “We The People” website, just sign in with your email address and password for the account. Then click “Sign This Petition”. As souvenir, just jot down your “number”.   

Nếu quý vị vẫn còn giữ trương mục (account) với trang mạng “We the People” của Toà Bạch Ốc, xin nhấn “Sign This Petition”. Quý vị sẽ thấy hiện ra tên mình và số thứ tự ký tên. Nên ghi lại số này để làm kỷ niệm.

  • If you have an account, but the password no longer works:
    • Click on “Forgot Password?” and enter your email address.
    • You will receive an email with instructions to reset your password.
  • Nếu quý vị còn trương mục nhưng không nhớ mật tự (password), hãy chọn “Forgot Password?” và đánh vào khung trống địa chỉ email của mình. Quý vị sẽ nhận được chỉ dẫn để thay đổi password.

 Otherwise, create an account with the White House’s “We The People” website. – Nếu chưa có trương mục ( hay tài khỏan sử dụng )

STEP 1: select “Create An Account” –  Bước 1: Chọn “Create An Account”.

please click CREAT AN ACCOUNT

STEP 2: enter your email, first name, last name, and zip code – Bước 2: Điền địa chỉ email, tên, họ và số zip nơi mình cư ngụ.

type your first name, last name, email zip code

STEP 3: enter the two words at the bottom. If the letters are not legible, click on the top icon next to it for new words. You may need to do this several times. – Bước 3: Đánh vào khung trống 2 chữ “ngoằn ngoèo” ở cuối trang. Nếu đọc không rõ, xin nhấn vào ô nhỏ ở trên góc phải (có 2 mũi tên cong quyện vào nhau) để thay đổi chữ cho đến khi nào hiện lên chữ dễ đọc.

type two words

STEP 4: click “Create An Account” – Bước 4: Nhấn “Create An Account”

STEP 5: go to your personal email account, and receive email from WhiteHouse.gov. Note: It may take a few minutes. – Bước 5: Chờ vài phút rồi vào trương mục email của mình. Quý vị sẽ nhận được email từ: WhiteHouse.gov

STEP 6: in that email, click on the first link provided; it should send you back to Whitehouse.gov and your email should be verified if all is correct. You now have an account and are eligible to sign the petition. – Bước 6: Mở email ấy ra, nhấn vào đường link trong đó. Nó sẽ đưa quý vị trợ lại trang WhiteHouse.gov.

click the link as arrow

Your account is created as below: DONE – Quý vị đã sẵn sàng để ký tên

Your account is created

Nếu qúy vị không thể tự mình ghi tên được trong THỈNH NGUYỆN THƯ, xin vui lòng liên lạc qua e-mail sau đây: taisan@bpsos.org; Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị.

Xin quý vị xem hướng dẫn qua youtube

Advertisements
This entry was posted in News ( Tin tức ). Bookmark the permalink.

One Response to Hướng dẫn ghi danh THỈNH NGUYỆN THƯ

  1. Pingback: Người Việt Tự Do Utah » Blog Archive » Đọc Báo Vẹm 285

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s