Đòi Tài Sản: Yếu Tố Có Thể Thay Đổi Cục Diện

BPSOS Phát Động Chiến Dịch “Người Mỹ Gốc Việt Đòi Tài Sản” bắt đầu ngày 17 tháng 8, 2012

BPSOS Phát Động Chiến Dịch “Người Mỹ Gốc Việt Đòi Tài Sản” bắt đầu ngày 17 tháng 8, 2012

Trong chính sách đối ngoại, Hành Pháp Hoa Kỳ luôn lập luận rằng họ phải cân nhắc nhân quyền ở Việt Nam với những quyền lợi chiến lược của Hoa Kỳ. Các quyền lợi quốc gia chiến lược ấy là quốc phòng, là địa chính trị, là kinh tế. Nếu thái độ này không thay đổi, mọi vận động của chúng ta sẽ chỉ được đáp ứng bằng những lời phát biểu đãi bôi, mang tính cách phủ dụ, mà hoàn toàn thiếu vắng những hành động thích đáng và cụ thể.

Hiện nay có hai luật liên quan đến nhân quyền có biện pháp chế tài: Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế và Luật Bảo Vệ Nạn Nhân Buôn Người. Các biện pháp chế tài theo luật định sẽ chỉ là phương tiện hữu hiệu nếu được thực hiện bởi một hành pháp thực tâm về nhân quyền. Các luật này giao cho Hành Pháp vai trò bồi thẩm đoàn định tội lẫn vai trò quan toà xử tội. Chẳng hạn, theo Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, Bộ Ngoại Giao thẩm định tình trạng đàn áp tôn giáo ở một quốc gia để rồi quyết định là có chỉ định là CPC (Quốc Gia Phải Quan Tâm Đặc Biệt) hay không — bị chỉ định là CPC thì quốc gia ấy sẽ bị chế tài. Để tránh chế tài Việt Nam, Bộ Ngoại Giao diễn giải nhẹ đi tình trạng đàn áp tôn giáo. Hậu quả là bản phúc trình thường niên của họ thiếu khách quan, ảnh hưởng bất lợi đến nỗ lực của những người tranh đấu cho tự do tôn giáo.

Hành Pháp Obama chắc chắn sẽ tìm mọi cách cản chặn những luật mới nào mang điều khoản chế tài như Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam.

Đổi chiến thuật, tháng 8 năm ngoái chúng tôi đã khởi xướng chiến dịch “Người Mỹ Gốc Việt Đòi Tài Sản”. Nếu thực hiện thành công, chiến dịch này sẽ cài Hành Pháp Obama vào thế phải chế tài Việt Nam một cách mạnh mẽ.

Chiến dịch này mở ra một mũi nhọn tranh đấu mới: bảo vệ quyền và tài sản của những công dân Mỹ đang sống ngay trên đất nước Mỹ. Quốc Hội Hoa Kỳ đã ban hành nhiều luật ấn định những điều khoản chế tài rõ ràng và mạnh mẽ đối với bất kỳ quốc gia nào xâm phạm tài sản của công dân Hoa Kỳ.

Điểm kỹ thuật hầu như không ai biết đến: Sau khi xâm chiếm Việt Nam Cộng Hoà, chế độ cộng sản tiếp quản các tài sản của người bỏ nước ra đi mà không chính thức quốc hữu hoá ngay. Họ chỉ quản lý mà thôi và tài sản vẫn thuộc chủ quyền của người chủ vắng mặt. Hơn 28 năm sau ngày 30 tháng 4, 1975 Quốc Hội Việt Nam mới ban hành Nghị Định để quốc hữu hoá tài sản của những người bỏ nước ra đi. Lúc ấy 600 nghìn người Việt tị nạn đã trở thành công dân Hoa Kỳ. Nếu như chế độ cộng sản Việt Nam quốc hữu hoá tài sản “vắng chủ” ngay từ những năm 1975, 1976 thì không còn gì để nói. Đò là gian mà không ngoan.

Dùng tư cách công dân Hoa Kỳ, những người Mỹ gốc Việt có thể đặt Hành Pháp Obama vào thế khó xử vì:

– Bảo vệ quyền và tài sản của công dân Hoa Kỳ là trách nhiệm tối thượng của Hành Pháp, không thể đặt dưới bất kỳ một quyền lợi quốc gia nào khác.

– Các luật chế tài về vi phạm tài sản của công dân Hoa Kỳ không cho Hành Pháp đóng vai trò bồi thẩm đoàn. Một hội đồng độc lập do Quốc Hội thành lập đóng vai trò ấy.

– Mọi vị dân cử đều có trách nhiệm bảo vệ tài sản cho cử tri của mình và cũng có trách nhiệm theo dõi việc thực thi luật do Quốc Hội ban hành để bảo vệ quyền lợi cho cử tri.

– Việc tiếp cận với nạn nhân để thu thập và phối kiểm thông tin rất dễ dàng: họ là cả trăm nghìn người Mỹ gốc Việt đang sống ở Hoa Kỳ.

Trong kế hoạch vận động cho Việt Nam năm 2013-2014, vấn đề đòi tài sản là mũi nhọn để:

–          Đòi hỏi TT Obama áp dụng các biện pháp chế tài trong Luật Ngoại Viện và Luật Mậu Dịch, gồm có cắt hết mọi khoản viện trợ hiện nay cho Việt Nam, ngăn chặn không cho các định chế tài chánh quốc tế cho Việt Nam vay tiền, và không cho Việt Nam đặc quyền mậu dịch GSP;

–          Đòi hỏi Hành Pháp phải đặt điều kiện là Việt Nam chấp nhận thương thảo bồi thường cho công dân Hoa Kỳ trước khi tiếp tục thương thảo Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) với Việt Nam.

Được khởi xướng từ tháng 8, 2012, chiến dịch này vừa tiến một bước dài khi vấn đề công dân Hoa Kỳ bị xâm phạm tài sản bởi chính quyền Việt Nam được nêu lên tại hai buổi điều trần liên tiếp trong ngày 3 và ngày 4 tháng 6.

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Advertisements
This entry was posted in News ( Tin tức ). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s